Dni wolne w Niemczech w 2023 – ferie

dni wolne w niemczech 2023

Wielu Polaków emigruje do Niemiec w poszukiwaniu lepszego życia. Jednak zamieszkanie w obcym kraju wymaga znajomości jego standardów. Dni wolne od pracy w Niemczech 2023 różnią się znacząco od tych w Polsce – poniższy artykuł skupi się na ich przedstawieniu.

Dni wolne od pracy w Niemczech 2023

Niemcy są państwem federalnym. Oznacza to, że jego poszczególnym regionom przysługuje daleko posunięta autonomia, o jakiej polskie województwa mogłyby tylko pomarzyć. Jednym z ich przywilejów jest samodzielne ustalanie dni wolnych od pracy. Niemniej – część dni, w które warto zaplanować swój urlop jest określana przez rząd federalny. Chronologicznie pierwszy jest Nowy Rok, 1 stycznia. Jest to standard w Europie, co nie powinno dziwić. Wolne są także Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny (odpowiednio – 7 i 10 kwietnia). Niedziela Wielkanocna nie jest dla Niemców dniem wolnym.

Następne jest pierwszomajowe Święto Pracy. Jednak uwaga! Polacy w Niemczech powinni pamiętać, że majówka tam jest niemożliwa. Dlaczego? Z dość oczywistych powodów dni wolne od pracy w Niemczech 2023 nie obejmują przypadającego 2 maja Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Podobnie jest z Dniem Konstytucji 3 Maja. Z następnym wolnym trzeba czekać do Wniebowstąpienia Pańskiego 18 maja. W Polsce dla odmiany nie jest to wolne.

Następnym świętem wolnym w całych Niemczech jest Poniedziałek Zielonoświątkowy 29 maja 2023. Dni wolne od pracy w Niemczech 2023 obracają się dookoła świąt protestanckich, nie zaś katolickich. Potem czeka się aż do października – Dzień Jedności Niemiec przypada 3 października i upamiętnia zjednoczenie państwa w latach 90.Należy także uważać z Bożym Narodzeniem. Dni wolne od pracy w Niemczech 2023 oczywiście je obejmują, natomiast nie ma w tym kraju obyczaju świętowania Wigilii. Wolne przysługuje 25 i 26 grudnia 2023. Na tym kończą się federalne dni wolne.

Dni wolne w Niemczech 2023 Branderburgia

9 kwietnia 2023 Branderburczycy będą celebrowali Niedzielę Wielkanocną. 28 maja 2023 będą świętowali Zesłanie Ducha Świętego. Łatwo zauważyć, że można tu planować dłuższe wolne. 31 października przypadnie Święto Reformacji, upamiętniające wystąpienie Marcina Lutra i początek protestantyzmu. Ze względu na dominację protestantyzmu w Niemczech znajduje się ono na liście dni wolne w Niemczech 2023 Brandenburgia.

Dni wolne w Niemczech 2023 Baden Württemberg

W tymże landzie świętuje się znane z Polski święto Trzech Króli. Ze względu na protestancką większość za Odrą nie należy oczekiwać powszechnej znajomości katolickich świąt. W tej części Niemiec 8 czerwca 2023 można spodziewać się, podobnie jak w Polsce, wolnego z okazji Bożego Ciała. Wszystkich Świętych także figuruje w wykazie dni wolne w Niemczech 2023 Baden Württemberg.

Dni wolne od pracy w Niemczech 2023 Nrw

Pod tajemniczym skrótem kryje się Nadrenia Północna-Westfalia. Tam także można spodziewać się wolnego i obchodów Bożego Ciała w dniu 8 czerwca 2023. Dni wolne od pracy w Niemczech 2023 nrw obejmują też Wszystkich Świętych, w którym można pójść na cmentarz i upamiętnić swoich zmarłych.

Jak wykorzystać niniejsze informacje?

Jak widać, 8 czerwca to czwartek. Biorąc urlop wypoczynkowy lub na żądanie w dniu 9 czerwca uzyskuje się cztery dni wolnego, które można wykorzystać np. do odwiedzin w Polsce. 1 maja wypada w 2023 w poniedziałek, więc urządzenie sobie majówki z pomocą urlopu może być skomplikowane i nieopłacalne. Święto Trzech Króli przypadające na piątek w 2023 dawało trzydniowy weekend.1 listopada wypada w środę, zatem teoretycznie nadarza się okazja do dłuższego wolnego, jeśli ma się niewykorzystany urlop. Jednak polecamy zachowanie ich puli na letnie dni lub pełną zimę – jesień jest porą depresyjną i niesprzyjającą odpoczynkowi. Warto też pamiętać, że w Niemczech przysługuje 30 dni urlopu wypoczynkowego (po jednym na każde dwanaście przepracowanych). Są to 4 dni więcej, niż w Polsce, zatem, uwzględniwszy powyższe fakty, łatwo uzyskać dla siebie dłuższe wolne. Jednak pamiętajmy, że rezultat takich śmiałych ambicji koniec końców zależy od pracodawcy. Ze względu na sytuację w firmę lub szybszych kolegów o podobnych ambicjach nie musi on wyrażać zgody na to, by kreatywnie wykorzystać dni wolne od pracy w Niemczech 2023.