Ile zarabia opiekun osoby starszej – stawka godzinowa 2023

opiekunka osoby starszej stawka godzinowa 2023

Wciąż na polskim rynku pracy zawód opiekuna osoby starszej jest deficytowy. Na braki kadrowe ma wpływ nie tylko wysoki poziom odpowiedzialności i trudu jakiego wymaga od nas ten zawód, ale również fakt, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje, a wskaźnik urodzeń ciągle maleje. Bez względu na to czy poszukujesz pracy jako opiekun osoby starszej, czy też poszukujesz pracownika, który zajmie się bliską osobą warto poznać aktualne obowiązujące stawki godzinowe.

Opiekun osoby starszej – kto to taki?

Opiekun osób starszych jest osobą, która nie tylko dba o higienę i stan zdrowia podopiecznego, ale również organizuje mu czas wolny. Ponadto jest odpowiedzialny za załatwianie spraw bieżących w tym płacenie rachunków czy składanie wniosków urzędowych, ale również przygotowuje posiłki i dba o porządek wokół podopiecznego. Opiekun osoby starszej powinien mieć ukończony kurs lub szkołę kierunkową (opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej). Szczególnie pożądane w tym zawodzie są osoby z wykształceniem pielęgniarskim. Jednak wykształcenie to tylko jedna z wielu cech wymaganych, bowiem w tym zawodzie liczy się również empatia, cierpliwość i pracowitość. Opiekunka osób starszych otrzymuje stawkę godzinową w zależności od obowiązków.

Opiekunka osoby starszej stawka godzinowa 

To właśnie zakres obowiązków będzie głównym czynnikiem, który zadecyduje o proponowanej stawce godzinowej. Podobnie będzie również z doświadczeniem, uprawnieniami zawodowymi, ale i stanem zdrowia w jakim znajduje się nasz podopieczny. Mianowicie zupełnie inna stawka godzinowa będzie obowiązywała w przypadku osoby leżącej, wymagającej szczególnej opieki i pielęgnacji, a inna w przypadku, gdy osoba jest chodząca i wymaga niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego. Opiekunka osoby starszej stawka godzinowa 2023 waha się więc w zależności od obowiązków. Stawka będzie się również różniła w zależności od posiadanego przez opiekuna wykształcenia. W przypadku, gdy zatrudnimy osobę z wykształceniem pielęgniarskim stawka będzie dużo wyższa niż w przypadku opiekuna medycznego czy asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wysokość stawki godzinowej jest również uzależniona od ilości godzin wykonywanej pracy, a także pory dnia, ponieważ w nocy obowiązują wyższe stawki o około 3-5 złotych niż w ciągu dnia. Podobnie jest również z pracą w weekendy.

Umowa ustna czy pisemna 

Opiekunka osób starszych stawka godzinowa jest mocno uzależniona od tego, czy chcemy zatrudnić kogoś legalnie na umowę o pracę, umowę zlecenie czy też nie. Oczywiście pewnie większość osób poszukując opiekuna osób starszych w miejscu zamieszkania wolałaby związać się z opiekunką umową ustną, bez konieczności opłacania dodatkowo składek ubezpieczeniowych czy zdrowotnych, jednak ta opcja ma bardzo wiele minusów. Przede wszystkim w umowie pisemnej możemy zawrzeć wszystkie obowiązki, należące do opiekuna, ponadto w przypadku jakichkolwiek problemów mamy zabezpieczenie w postaci potwierdzenia świadczenia usług w danych godzinach. Wielokrotnie opiekunem osoby starszej zostaje osoba obca, której nie znamy. Warto więc w przypadku zatrudnienia opiekuna zdecydować się na umowę pisemną, potwierdzającą wspólne ustalenia. Umowa jest również potwierdzeniem danych personalnych opiekuna i pracodawcy. Oprócz umowy warto również sporządzić wzór listy obecności, którą będą popisywali każdorazowo po wizycie opiekunka i podopieczny. W przypadku osoby niemogącej się podpisać potwierdzenie wykonania usługi może wykonać inny domownik. Pamiętajmy, że spisana umowa usług opiekuńczych jest zabezpieczeniem dla obu stron umowy. Dla opiekuna jest potwierdzeniem doświadczenia zawodowego, ale również gwarancją wypłaty zarobionych pieniędzy.  Stawka godzinowa opiekunki osoby starszej 2023 nie jest korzystna  w Polsce.

Opiekunka osób starszych stawka godzinowa 2023

Stawka godzinowa opiekunki osób starszychnie może być niższa niż ogólna stawka ustalona przez rząd. I tak od 1 stycznia wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi 22,80 złotych brutto, a od 1 czerwca 2023 roku będzie wynosiła 23,50 złotych brutto. Jednak ze względu na specyfikę pracy opiekuna osoby starszej średnie stawki wahają się od 25 złotych do nawet 40 złotych za godzinę pracy. Stawka jest również uzależniona od miejsca pracy dom, szpital, zol czy dom pomocy społecznej. Prywatne domy opieki o bardzo wysokim standardzie usług są w stanie zapłacić bardzo wysoką stawkę godzinową opiekunowi osób starszych z dużym doświadczeniem i empatycznym podejściem do podopiecznego.

W przypadku umowy o pracę podana na niej kwota również nie może być mniejsza od minimalnej płacy krajowej, która od 1 stycznia 2023 roku wynosi 3490 złotych brutto, a od 1 lipca bieżącego roku będzie to aż 3600 złotych brutto.

Ustalając wynagrodzenie za usługi opiekuńcze pamiętajmy, że powinno być ono satysfakcjonujące dla obu stron.